Montagedienst

Volgende prestaties bieden wij uit één hand aan: Advies, planning, opmaak, montage en After-Sales service. Voor een maximale klantennabijheid beschikt OHRA over 14 eigen verkoopbureaus in Europa alsook over een ruim net aan competente vakkundige adviseurs, techniekers en monteurs. Na realisatie van uw project controleren wij regelmatig uw tevredenheid in onze klantenmonitor. De directe link naar onze klanten en uw feedback is onze drijfveer de product- en servicekwaliteit steeds te verbeteren en verder te ontwikkelen.

Vast bestanddeel van ons prestatiespectrum voor rekken en opslagtechniek zijn onze montageteams. De montagemedewerkers en door ons gecertificeerde onderaannemers werken professioneel, worden doorlopend geschoold, kennen onze materialen, beheersen de juiste technieken, beschikken over speciale werktuigen en nemen montagehulpmiddelen mee wanneer bv. de vloeroneffenheden groter zijn dan aangegeven. Het resultaat van deze vaardigheden is steeds een snelle, zuivere montage, die vanuit economische zichtpunten met eigen personeel niet uit te voeren is.